Oferta

Oprogramowanie typu CAD czyli oprogramowanie do projektowania wspomaganego komputerowo (ang. Computer Aided Designe) znacznie przyśpiesza proces projektowania, jak również pomaga wyeliminować wiele błędów konstrukcyjnych na etapie projektu. Historia tego typu oprogramownaia sięga przełomu lat 70-tych i 80-tych XX wieku.
Korzystając z takiego narzędzia na Państwa życzenie jesteśmy w stanie zaprojektować oraz wykonać wyspecjalizowane maszyny i narzędzia.
Zajmujemy się również inżynierią odwrotną (ang. reverse engineering) wykonując dokumenatcję części maszyn na podstawie wzorów, zarówno nowych jak i zużytych. Ma to zastosowanie w przypadku maszyn nietypowych lub które wyszły z produkcji do których znalezienie części zamiennych jest już prawie niemożliwe.
Staramy się aby zamiennik był jak najbardziej zbliżony do oryginału w związku z tym na życzenie klienta lub też w przypadku odpowiedzialnych aplikacji, wykonujemy badania materiałów a bardziej skomplikowane pomiary wykonujemy na maszynie pomiarowej.