Oferta

Maszyny do obróbki skrawaniem przez ostatnie 200 lat przeszły ogromną  metamorfozę. Szczytowym osiągnięciem było zastosowanie sterowania numerycznego (tzw. NC ang. Numerical Control) w latach 50-tych XX wieku oraz sterowania komputerowego w latach 70-tych XX wieku (tzw. CNC ang. Computer Numerical Control).
Zastosowanie komputera do sterowania maszynami skrawającymi oraz zwiększający się dostęp do komputerów klasy PC dało podstawę do powstania dziedzin wiedzy takich jak CAD czy CAM.
Oprogramowanie CAM (ang. Coputer Aided Manufacturing) łączy ze sobą fazę projektową i fazę wytwarzania. Oprogramowanie tego typu na podstawie rysunków czy brył wykonanych w oprogramowaniu typu CAD (ang. Computer Aided Designe) generuje ścieżki ruchu narzędzi, które w postprocesorze maszyny zamieniane sa na konkretne polecenia sterujące maszyną.
Posiadając odpowiednią wiedzę o technologii obróbki skrawaniem oraz doświadczenie i oprogramowanie świadczymy usługi programowania maszyn CNC.
Dysponujemy najwyższej jakości oprogramowaniem CAM hyperMILL firmy open mind.
Przygotowujemy również technologię obróbki skrawaniem, optymalizujemy procesy produkcyjne.